خانه / اموزش های ویژه / جلوگیری از باز شدن پنجره پاپ اپ

جلوگیری از باز شدن پنجره پاپ اپ

جلوگیری از باز شدن پنجره پاپ اپ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﭘﺎﭖ ﺁﭖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ “Browser” ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻗﻤﺴﺖ ﻣﻨﻮ، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ “Settings” ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ “Advanced” ﮔﺰﯾﻨﻪ ” Content Settings ” ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ” Block pop-ups ” ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﻻ، ﺩﯾﮕﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﭘﺎﭖ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

ارسال یک پیام برای چندین نفر در تلگرام

اگر قصد ارسال پیام گروهی را در تلگرام دارید با اموزش ارسال یک پیام برای چندین نفر در تلگرام از مانیا وب در ادامه مطلب همراه باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *