خانه / اموزش های ویژه / غیرفعال کردن دانلود خودکار در تلگرام
مزاحم یاب

غیرفعال کردن دانلود خودکار در تلگرام

غیرفعال کردن دانلود خودکار در تلگرام

ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺽ ﺩﺭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺠﻤﯽ،ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻢ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻔﺮﺽ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺭﺍ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻣﻨﻮﯼ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ
( Settings ‏) ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ
ﺍﺯ ﺗﺐ Automatic media download ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ‏( Wi-Fi ‏) ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﻮﺩ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻥ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺷﻮﺭﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ردیابی شماره موبایل روی نقشه

مطلب پیشنهادی

فعال کردن حالت روح در موبوگرام

برای فعال کردن حالت روح در موبوگرام در ادامه این مطلب با مانیا وب همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *