خانه / اموزش های ویژه / چت مخفی در تلگرام

چت مخفی در تلگرام

چت مخفی در تلگرام

 

ابتدا ﮔﺰﯾﻨﻪ New Secret Chat را ﺍﺯ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ Contacts ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺖ ﺭﻭﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﭼﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺩﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮑﻨﯿﺪ.

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎ ﺳﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﺖ ﺭﻭﻡ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎ ﺍﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

ارسال یک پیام برای چندین نفر در تلگرام

اگر قصد ارسال پیام گروهی را در تلگرام دارید با اموزش ارسال یک پیام برای چندین نفر در تلگرام از مانیا وب در ادامه مطلب همراه باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *